Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

AED w Kaszczorze

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 8 000,00 zł

Opis inwestycji