Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Bramki, bramki z siatką wraz z montażem i pozostałym doposażeniem Orlika

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 34 441,38 zł

Opis inwestycji