Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Bramownica remiza OSP

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 13 000,00 zł

Opis inwestycji