Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 3 475 173,61 zł

Opis inwestycji