Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 936 142,10 zł

Opis inwestycji