Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w Kluczewie przy ul. Szkolnej w kierunku m. Borek

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 57 277,04 zł

Opis inwestycji