Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w miejscowości Siekówko

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 557 638,95 zł

Opis inwestycji