Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Poświętno

  • Łączna kwota inwestycji: 830 036,32 zł

Opis inwestycji