Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w m. Bucz

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 434 628,62 zł

Opis inwestycji