Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 108 855,00 zł

Opis inwestycji