Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi gminnej z odwodnieniem powierzchniowym w m. Sączkowo

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Sączkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 54 735,00 zł

Opis inwestycji