Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi na ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul. Podgórnej i ul. Lipowej w m. Mochy

  • Rok inwestycji: 2021-2023

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 166 790,57 zł

Opis inwestycji