Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi od miejscowości Biskupice do miejscowości Sokołowice i remont drogi w miejscowości Biskupice

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Biskupice - Sokołowice

  • Łączna kwota inwestycji: 3 493 765,43 zł

Opis inwestycji