Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi wewnętrznej ulicy Morenowej w m. Mochy

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 549 587,19 zł

Opis inwestycji