Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś

  • Łączna kwota inwestycji: 452 184,90 zł

Opis inwestycji