Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) w m. Błotnica

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 256 713,09 zł

Opis inwestycji