Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siekówko

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 245 405,43 zł

Opis inwestycji