Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Radomierz

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Radomierz

  • Łączna kwota inwestycji: 26 959,14 zł

Opis inwestycji