Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor (Wieleń, ul. Brzoskwiniowa, ul. Północna, ul. Zachodnia, ul. Środkowa, ul. Południowa)

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 247 735,40 zł

Opis inwestycji