Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa/ odbudowa przepustu

  • Rok inwestycji:

  • Miejsce inwestycji: Borek

  • Łączna kwota inwestycji: 3 690,00 zł

Opis inwestycji