Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w miejscowości Przemęt

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 188 783,48 zł

Opis inwestycji