Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Solec

  • Łączna kwota inwestycji: 33 789,67 zł

Opis inwestycji