Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Działkowa, ul. Górna, ul. Dolna

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 22 318,90 zł

Opis inwestycji