Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gwiaździstej w miejscowości Osłonin

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 14 181,90 zł

Opis inwestycji