Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy

  • Rok inwestycji: 2019-2022

  • Miejsce inwestycji: Olejnica

  • Łączna kwota inwestycji: 46 323,58 zł

Opis inwestycji