Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia na ul. Kasztelańskiej

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 89 848,74 zł

Opis inwestycji