Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej oraz fragmencie ulicy Szkolnej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Barchlin

  • Łączna kwota inwestycji: 25 000,00 zł

Opis inwestycji