Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń (osiedle)

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 68 019,00 zł

Opis inwestycji