Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń ul. Spacerowa

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 34 604,82 zł

Opis inwestycji