Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 29 358,88 zł

Opis inwestycji