Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Popowo Stare

  • Łączna kwota inwestycji: 54 554,64 zł

Opis inwestycji