Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa pumptracka wraz z obiektami małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt (dokumentacja projektowa)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 24 985,00 zł

Opis inwestycji