Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Błotnica

  • Łączna kwota inwestycji: 5 040 185,76 zł

Opis inwestycji