Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Przemęt, ul. Jeziorna

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 18 577,38 zł

Opis inwestycji