Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec nowy do miejscowości Nowa Wieś

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Solec Nowy

  • Łączna kwota inwestycji: 4 465 341,12 zł

Opis inwestycji