Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej w Siekówku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Poświętnie

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 6 137 254,44 zł

Opis inwestycji