Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Osłonin na ul. Malwowej, ul.Czereśniowej, ul.Wiśniowej i ul.Krańcowej (dof. Gmina Przemęt)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Osłonin

  • Łączna kwota inwestycji: 136 850,98 zł

Opis inwestycji