Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Przemęt, ul. Zdrojowa (dof. Gmina Przemęt)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 271 502,95 zł

Opis inwestycji