Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekówko (nakłady inwestycyjne)

  • Rok inwestycji: 2019-2023

  • Miejsce inwestycji: Siekówko

  • Łączna kwota inwestycji: 94 585,96 zł

Opis inwestycji