Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Wieleniu na ul.Letniskowa, ul.Jaworowa, ul. Lechitów (dof. Gmina Przemęt)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Wieleń Zaobrzański

  • Łączna kwota inwestycji: 150 207,14 zł

Opis inwestycji