Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś-Wieleń (dof. Gmina Przemęt)

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Nowa Wieś - Wieleń

  • Łączna kwota inwestycji: 765 661,79 zł

Opis inwestycji