Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa strażnicy OSP w Buczu wraz z utwardzeniem wokół

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Bucz

  • Łączna kwota inwestycji: 657 391,00 zł

Opis inwestycji