Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ul. Biała Góra w m. Przemęt

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 166 334,13 zł

Opis inwestycji