Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ul. Krótkiej w m. Popowo Stare

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Popowo Stare

  • Łączna kwota inwestycji: 66 404,01 zł

Opis inwestycji