Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Popowo Stare

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Popowo Stare

  • Łączna kwota inwestycji: 482 534,66 zł

Opis inwestycji