Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ul. Piaskowej w miejscowości Perkowo

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Perkowo

  • Łączna kwota inwestycji: 193 328,95 zł

Opis inwestycji