Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kluczewo

  • Łączna kwota inwestycji: 3 217 585,29 zł

Opis inwestycji