Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Akacjowej w miejscowości Kaszczor wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kaszczor

  • Łączna kwota inwestycji: 593 675,49 zł

Opis inwestycji