Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Hubowej w miejscowości Mochy

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mochy

  • Łączna kwota inwestycji: 355 819,20 zł

Opis inwestycji