Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ulicy Kluczewskiej i ulicy Topolowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Przemęt

  • Łączna kwota inwestycji: 1 489 376,45 zł

Opis inwestycji